Χρωματιστοι σοβαδες

Η εταιρέια KNAUF προτείνει εντυπωσιακές λύσεις για την τελική εξωτερική μορφή του κτιρίου, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής χρωματιστών επιχρισμάτων και πρωτοποριακών υλικών με ιδιαίτερες ιδιότητες και ξεχωριστή μορφή.